BẾP ĐIỆN TỪ

 Bếp 3 Từ TeKa IR 6320

Bếp 3 Từ TeKa IR 6320

18.290.000 đ 27.990.000 đ

Bếp 3 Hồng Ngoại TeKa TR 6320

Bếp 3 Hồng Ngoại TeKa TR 6320

10.490.000 đ 14.990.000 đ

Bếp 4 Từ Teka IRC 9430 KS

Bếp 4 Từ Teka IRC 9430 KS

36.890.000 đ 58.990.000 đ

Bếp 3 Từ Teka IT 6350 iKNOB

Bếp 3 Từ Teka IT 6350 iKNOB

20.690.000 đ 31.990.000 đ

Bếp 2 Từ TeKa IZ 7210

Bếp 2 Từ TeKa IZ 7210

14.690.000 đ 21.990.000 đ

Bếp 3 Từ TeKa IZ 8320 HS

Bếp 3 Từ TeKa IZ 8320 HS

21.890.000 đ 33.990.000 đ

Bếp 3 Hồng Ngoại TeKa TB 6310

Bếp 3 Hồng Ngoại TeKa TB 6310

8.690.000 đ 11.990.000 đ

Bếp 4 Hồng Ngoại TeKa TB 6415

Bếp 4 Hồng Ngoại TeKa TB 6415

8.690.000 đ 11.990.000 đ

Bếp 2 Từ Malloca MDI 302

Bếp 2 Từ Malloca MDI 302

8.800.000 đ 11.000.000 đ

Bếp 2 Từ Chefs EH-DIH890

Bếp 2 Từ Chefs EH-DIH890

20.690.000 đ 25.900.000 đ

Bếp 2 Từ Chefs EH-DIH330

Bếp 2 Từ Chefs EH-DIH330

11.590.000 đ 14.500.000 đ

Chat Zalo

0903 046 098