CHẬU / VÒI RỬA CHÉN

[82 x 45cm] Chậu Inox 304 8245D

[82 x 45cm] Chậu Inox 304 8245D

1.700.000 đ 3.200.000 đ

[82 x45cm] Chậu Inox 304 8245L

[82 x45cm] Chậu Inox 304 8245L

1.700.000 đ 3.200.000 đ

[82 x 45cm] Chậu Inox 304 8245Nano

[82 x 45cm] Chậu Inox 304 8245Nano

2.500.000 đ 5.000.000 đ

[60 x 45cm] Chậu Inox 304 6045

[60 x 45cm] Chậu Inox 304 6045

1.700.000 đ 3.200.000 đ

[68 x 46cm] Chậu Inox 304 Phủ Nano 6846

[68 x 46cm] Chậu Inox 304 Phủ Nano 6846

3.500.000 đ 5.900.000 đ

[78 x 46cm] Chậu Inox 304 7846A

[78 x 46cm] Chậu Inox 304 7846A

3.500.000 đ 5.900.000 đ

[75 x 45cm] Chậu Inox 304 Phủ Nano 7545

[75 x 45cm] Chậu Inox 304 Phủ Nano 7545

3.500.000 đ 5.900.000 đ

[1m x 48cm] Chậu Inox 304 10048RDT

[1m x 48cm] Chậu Inox 304 10048RDT

4.500.000 đ 6.200.000 đ

[1m x 48cm] Chậu Inox 304 10048C

[1m x 48cm] Chậu Inox 304 10048C

4.100.000 đ 5.800.000 đ

[1m x 50cm] Chậu Inox 304 10050C

[1m x 50cm] Chậu Inox 304 10050C

3.900.000 đ 5.800.000 đ

[82 x 45 cm] Chậu Inox 304 8245B

[82 x 45 cm] Chậu Inox 304 8245B

3.500.000 đ 5.400.000 đ

[82 x 45cm] Chậu Inox 304 8245A

[82 x 45cm] Chậu Inox 304 8245A

3.500.000 đ 4.400.000 đ

[83 x 50cm] Chậu Inox 304 8350A

[83 x 50cm] Chậu Inox 304 8350A

3.700.000 đ 5.500.000 đ

[83 x 50cm] Chậu Inox 304 8350DT

[83 x 50cm] Chậu Inox 304 8350DT

3.850.000 đ 5.700.000 đ

[83 x 46cm] Chậu Inox 304 8346 Lắp Âm

[83 x 46cm] Chậu Inox 304 8346 Lắp Âm

3.800.000 đ 5.800.000 đ

[87 x 44cm] Chậu Konox CUBE 8744DU

[87 x 44cm] Chậu Konox CUBE 8744DU

6.900.000 đ 8.120.000 đ

[76 x 50cm] Chậu Konox UNICO 7650

[76 x 50cm] Chậu Konox UNICO 7650

6.920.000 đ 8.150.000 đ

[54 x 50cm] Chậu Konox UNICO 5450

[54 x 50cm] Chậu Konox UNICO 5450

4.800.000 đ 5.650.000 đ

[82 x 50 cm] Chậu Konox UNICO 8250

[82 x 50 cm] Chậu Konox UNICO 8250

6.920.000 đ 8.650.000 đ

[76 x 50cm] Chậu Konox KN7650TS

[76 x 50cm] Chậu Konox KN7650TS

6.330.000 đ 7.450.000 đ

[88 x 50cm] Chậu Konox UNICO 8850

[88 x 50cm] Chậu Konox UNICO 8850

7.790.000 đ 9.170.000 đ

[80 x 51cm] Chậu Konox KN8051AS Curve

[80 x 51cm] Chậu Konox KN8051AS Curve

10.155.000 đ 11.950.000 đ

[80 x 45,5cm] Chậu Konox KN8046DUB

[80 x 45,5cm] Chậu Konox KN8046DUB

8.130.000 đ 9.570.000 đ

[87 x 45,5cm] Chậu Konox KN8745DUB

[87 x 45,5cm] Chậu Konox KN8745DUB

8.200.000 đ 9.680.000 đ

Chat Zalo

0903 046 098