Vòi Rửa Chén

Vòi Rửa Chén Konox Ponte Chrome

Vòi Rửa Chén Konox Ponte Chrome

3.950.000 đ 4.650.000 đ

 Vòi Rửa Chén Rút Dây Konox Neva

Vòi Rửa Chén Rút Dây Konox Neva

3.530.000 đ 4.160.000 đ

Vòi Rửa Chén Thân Mềm Konox Bian

Vòi Rửa Chén Thân Mềm Konox Bian

5.400.000 đ 6.360.000 đ

Vòi Rửa Chén Rút Dây Konox Gusta

Vòi Rửa Chén Rút Dây Konox Gusta

5.540.000 đ 6.520.000 đ

Vòi Rửa Chén Konox Modo Chrome

Vòi Rửa Chén Konox Modo Chrome

2.990.000 đ 3.520.000 đ

Vòi Rửa Chén Konox Modo Grey

Vòi Rửa Chén Konox Modo Grey

3.160.000 đ 3.720.000 đ

Vòi Rửa Chén Konox Modo Black

Vòi Rửa Chén Konox Modo Black

3.160.000 đ 3.720.000 đ

 Vòi Rửa Chén Konox Trim-Water Grey

Vòi Rửa Chén Konox Trim-Water Grey

3.950.000 đ 4.650.000 đ

Vòi Rửa Chén Konox Felix Black

Vòi Rửa Chén Konox Felix Black

2.770.000 đ 3.260.000 đ

Chat Zalo

0903 046 098