KAROFI

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-D36S

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-D36S

6.890.000 đ 8.590.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAD-D50

Máy Lọc Nước Karofi KAD-D50

9.330.000 đ 10.980.000 đ

Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KAD-D66S

Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KAD-D66S

11.580.000 đ 13.630.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95

7.990.000 đ 9.990.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi O-H238

Máy Lọc Nước Karofi O-H238

10.450.000 đ 13.790.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U96

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U96

6.390.000 đ 7.970.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U05G

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U05G

5.900.000 đ 7.400.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-N96

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-N96

7.590.000 đ 9.490.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-D58

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-D58

7.200.000 đ 9.010.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi ERO110

Máy Lọc Nước Karofi ERO110

6.690.000 đ 8.320.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi ERO108

Máy Lọc Nước Karofi ERO108

6.590.000 đ 8.220.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-D36

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-D36

6.800.000 đ 8.540.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KSI90 PLUS

Máy Lọc Nước Karofi KSI90 PLUS

7.300.000 đ 9.420.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-O07

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-O07

7.350.000 đ 8.240.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi O-I439

Máy Lọc Nước Karofi O-I439

8.300.000 đ 10.800.000 đ

[Nóng/Lạnh/Nguội] Máy Lọc Nước Karofi HC18RO

[Nóng/Lạnh/Nguội] Máy Lọc Nước Karofi HC18RO

9.000.000 đ 11.680.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi ERO100

Máy Lọc Nước Karofi ERO100

6.490.000 đ 8.070.000 đ

[Nóng/Lạnh/Nguội] Karofi KAD-D52

[Nóng/Lạnh/Nguội] Karofi KAD-D52

8.900.000 đ 11.490.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi O-P1310

Máy Lọc Nước Karofi O-P1310

8.000.000 đ 10.450.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi K9IQ-2 PLUS

Máy Lọc Nước Karofi K9IQ-2 PLUS

8.900.000 đ 11.670.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KSI80

Máy Lọc Nước Karofi KSI80

6.500.000 đ 8.270.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U95

Máy Lọc Nước Karofi KAQ-U95

6.390.000 đ 7.960.000 đ

Máy Lọc Nước Karofi OPTIMUS O-i229/A

Máy Lọc Nước Karofi OPTIMUS O-i229/A

8.900.000 đ 11.720.000 đ

Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KAD-N69

Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KAD-N69

12.140.000 đ 14.290.000 đ

Chat Zalo

0903046098